پست های وبلاگ

بایگانی برچسب برای نیکوکاری در قرآن

آثار نیکوکاری در قرآن

آثار نیکوکاری در قرآن

از جمله مفاهیم ارزشمندی كه در آموزه‌های دینی به خصوص قرآن كریم، مورد عنایت و توجه قرارگرفته و به آن سفارش شده، احسان و نیكوكاری است. احسان و نیكوكاری كاركردهای زیادی در عرصه‌های فردی، اجتماعی،…