موسسه خیریه گوهر پاکی حضرت رقیه (س) با شماره ثبت ۳۷۰۰ از۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده است

ماموریت ما

 با استعانت از خداوند متعال،عنایت و حمایت شما خیرین بزرگوار تا کنون تعداد کثیری از خانواده های ایتام،بی سرپرست،بد سرپرست ، معلولین و بیماری های خاص را تحت پوشش قرار داده که در صدد رفع نیازها و مایحتاج این عزیزان میباشد.

چشم انداز ما

ارزش های ما