تلفن تماس 07138245723

ایمیل Kh.goharpaki@yahoo.com

ساعت کاری 8 تا 5

تحویل صندوق صدقات

موسسه خیریه گوهر پاکی حضرت رقیه > تحویل صندوق صدقات

با تکمیل فرم زیر همکاران ما آماده  دریافت صندوق از درب منازل شما عزیزان می باشد.