تلفن تماس 07138245723

ایمیل Kh.goharpaki@yahoo.com

ساعت کاری 8 تا 5

پروژه های جاری موسسه

موسسه خیریه گوهر پاکی حضرت رقیه > پروژه های جاری موسسه