تلفن تماس 07138245723

ایمیل Kh.goharpaki@yahoo.com

ساعت کاری 8 تا 5

توزیع بسته های حمایتی

موسسه خیریه گوهر پاکی حضرت رقیه > فعالیت های موسسه > توزیع بسته های حمایتی

تهیه و توزیع بسته های حمایتی مواد غذایی بصورت ماهیانه که شامل:برنج،روغن،گوشت،مرغ،رب گوجه و… به خانواده های نیازمند تحت پوشش موسسه

اهدای بن کفش و پوشاک به خانواده های تحت پوشش

پخت و توزیع غذای گرم بین مددجویان و کودکان کار