تلفن تماس 07138245723

ایمیل Kh.goharpaki@yahoo.com

ساعت کاری 8 تا 5

فعالیت های موسسه

موسسه خیریه گوهر پاکی حضرت رقیه > فعالیت های موسسه