تلفن تماس 07138245723

ایمیل Kh.goharpaki@yahoo.com

ساعت کاری 8 تا 5

اهداف موسسه

موسسه خیریه گوهر پاکی حضرت رقیه > اهداف موسسه

1-تحت پوشش قرار دادن خانواده های بی سرپرست و ایتام

2-ادای دین در قبال خانواده های مذکور

3-رفع مایحتاج و نیار های خانواده ها و عائله تحت پوشش

4-مهیا بودن احتیاجات فرزندان خانواده های تحت پوشش جهت ادامه تحصیل

5-همکاری و مساعدت در خصوص پرداخت هزینه های پزشکی خانواده های تحت پوشش که فرزند یا عائله بیمار دارند

6-برقراری ارتباط خانواده ها با روانشناسان و مشاوران در خصوص مشکلات پیش رو در زندگی

7-فراهم نمودن امکانات لازم جهت اشتغال خانواده های نیازمند

8-مذاکره با خیرین و افراد با تمکن مالی بالا جهت مساعدت به خانواده های تحت پوشش به منظور ایجاد شغل و رفع مشکلات مالی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور